Pengenalan

BERDAYA adalah sebuah “PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITI HARTA INTELEK”. Ini adalah ikhtiar julung kali diadakan oleh Patentsworth bersempena ulangtahun penubuhan firma ini, selaras dengan hasrat dan ikrar pengasas firma, Irfan Awang.

BERDAYA, segagah namanya, adalah diharapkan agar dapat mencetus gagasan kesedaran di kalangan individu dan komuniti akan kepentingan perlindungan harta intelek yang tidak terperi dan seterusnya, dengan upaya pemberdayaan ini, dapat menghamparkan ledakan letusan produk Malaysia di mata dunia.

Berminat Untuk Mohon?

Berminat Untuk Mohon?

1

Permohonan ini terbuka kepada pemohon yang merupakan seorang individu atau sekumpulan individu yang bermastautin secara sah di Malaysia dan warganegara Malaysia yang berusia lapan belas (18) tahun dan ke atas dengan identiti pengenalan sah (MyKAD) pada 1 Januari 2024, dan merupakan pencipta sah bagi karya yang ingin dilindungi di bawah program BERDAYA.

2

Pemohon tidak pernah atau sedang menerima apa-apa bentuk bantuan termasuk dana dan geran dari mana-mana pihak berkaitan karya yang ingin dilindungi di bawah program BERDAYA.

3

Penyertaan adalah percuma.

Karya yang ingin dilindungi
mestilah asli dan adalah dalam
kategori berikut:

 • Karya Sastera
 • Karya Seni
 • Rakaman Bunyi
 • Karya Muzik
 • Filem
 • Karya Terbitan

Karya yang ingin dilindungi
mestilah asli dan adalah dalam kategori berikut:

 • Karya Sastera
 • Karya Seni
 • Rakaman Bunyi
 • Karya Muzik
 • Filem
 • Karya Terbitan

,,

Lindungi Karya Anda Sekarang

Lindungi Karya Anda Sekarang

Terma & Syarat

Pemohon bersetuju dengan Terma dan Syarat yang ditetapkan oleh BERDAYA.
Pemohon hanya layak membuat satu (1) permohonan penyertaan pada satu-satu
pusingan atau kitaran program BERDAYA. Hanya permohonan yang lengkap
akan diproses. Pemohon yang disenarai pendek sahaja yang akan dihubungi.

Pemohon bersetuju dengan Terma dan Syarat yang ditetapkan oleh BERDAYA. Pemohon hanya layak membuat satu (1) permohonan penyertaan pada satu-satu pusingan atau kitaran program BERDAYA. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses. Pemohon yang disenarai pendek sahaja yang akan dihubungi.

All Rights Reserved Patentsworth 2024

Borang Penyertaan (BERDAYA)

Maklumat Pemohon

Maklumat Karya Yang Ingin Dilindungi

Pemilikan Karya

Pencipta Karya 1 (Mestilah Pemohon)

Jika berkaitan, sila senaraikan pemilik bersama

Pencipta Karya 2

Pemilik Karya 3

Pencipta Karya

Pemilik Karya 1 (Mestilah Pemohon)

Jika berkaitan, sila senaraikan pemilik bersama

Pemilik Karya 2

Pemilik Karya 3

Penerbitan Karya

Nilai Komersil Karya